Het Mysterie van het Mijnboretum. Ontdek kennis over planten en bomen van Genk.

Op 20 mei 1901 ontdekte de Luikse professor André Dumont in As een steenkoollaag. Een jaar later werd er ook in Genk steenkool aangetroffen. Dit was het begin van de geschiedenis van de drie steenkoolmijnen op Genks grondgebied. De eerste mijn, die van Winterslag, werd in 1917 operatief.

Er kwam met de bouw van de mijnen een enorme industrie o p gang kwam. Hierdoorontstond er nood aan allerlei materialen waaronder hout.
In 1927 besloot het gemeentebestuur om op de heide vlakte tegenover het Sint-Jan Berchmanscollege een proefaanplanting van ongeveer 40 verschillende boomsoortenaan te leggen. Het onderzoeksteam wilde hiermee vast stellen welke soortenhet best gedijen in de Genkse kiezel en zandgrond.

Op basis daarvan zou de soort met de meeste opbrengst op de kortst mogelijketermijn aangeplant kunnen worden.
En de winnaar werd: De grove den (Pinus Sylvestris).

Ga op wandel in het Mijnboretum en ontrafel het mysterie !

De familie van Rosca Damascena staat onder verdenking van een mysterieuscomplot. Deze mensen die rond de rand van het Mijnarboretum wonenen werken zijn al meerdere malen ondervraagd door de politie over de
verdwijning van J. Flèèketaer. Juniperus Flèèketaer die vermist wordt sinds
december 2014 zou ook belangrijke voorwerpen en documenten hebben
ontvreemd.
Burgemeester Wim Dries roept de bevolking op:“We staan voor een raadsel. “We vragen aan de bevolking om ons te helpen”.

Ondervragingen van de buurtbewoners werden genoteerd door de politie. Jij kan ze raadplegen door een mailtje te sturen naar info@creosa.be. Wij sturen jou alle informatie zodat jij het Mysterie kan ontrafelen.